Ewoud Goudswaard

Ewoud Goudswaard

Advisory

Ewoud Goudswaard

My story

Nevenfuncties:

  • Lid RvC Triple Jump BV
  • Bestuurslid Stichting Nationaal Groenfonds
  • Voorzitter RvT Hersenstichting
  • Bestuurslid Pensioenfonds SNS Reaal
  • Bestuurslid Stichting Beheer SNS Reaal
  • Bestuurslid Stichting Fonds21
  • Voorzitter STAK Bouwmeester (Goudse Verzekeringen)
  • Bestuurslid Stichting Fair Capital Impact Fund
  • Bestuurslid Stichting Action Africa Help- Nederland
  • Voorzitter Raad van Advies Stichting Welcome
Contact details:

2024 The Ocean Movement - Created by Wilde Amsterdam & Webbakery